RyttarCare

Tar du hand om din sits så tar du hand om din häst

 • MASSAGE
 • Klassisk svensk massage 
 • Triggerpunktsbehandling 
 • Koppning
 • Rörelseövningar

  Positiva effekter från massage:
 • Ökar immunförsvaret
 • Minskar/tar bort huvudvärk
 • Minskar deprission
 • Minskar stress
 • Smärtlindrande
 • Positivt vid höftledsproblem
 • Bra för sitt välmående

LEKTIONER

 • Sitsoptimering
 • Ekipageutveckling
 • Gångartsutveckling
 • Markarbete
 • Lastträning
 • Tömkörning

RYTTARMASSAGE 

 • Triggerpunktsbehandling varvat med klassisk svensk massage 
 • Kroppsmedvetenhets-/rörelseövning
 • Hitta halt-/halvhaltsmuskler & rotationsmuskler
 • Andningsteknik

  Efter en fulländad ryttarmassage har du en bättre förståelse om varför du är spänd, hur du skall komma till rätta med dina problem och hur det påverkar din ridning. 

Lektioner

500kr/ridlektion

400kr/ lektion från marken


 • Sitsoptimering 
 • Ekipage-/ gångartsutveckling
 • Markarbete 
 • Tömkörning 
 • Lastträning

Sitsoptimering m. massage

900kr/ 120min


 • Sitsoptimeringslektion 
 • 40min massage/triggerpunktsbehandling
 • 20min kroppsmedvetenhets- & rörelseövningar
 • Lägg till ryttarmassage extra 850kr Totalt 1350kr: 
 • Träningsprogram för ryttare för att bli symmetrisk (forskningsbaserad träning)

Massage/ryttarmassage

400kr/40min

 • Triggerpunktsbehandlingar varvat med klassisk svensk massage
 • Koppning 
 • Rörelseövningar 
 • Stretching
 • Individanpassad behandling